akcija_anr_icob 003

Акција бесплатне доделе информативних материјала о знаковима за узбуњивање

Следећи раније одлуке Академије националног развоја и Истраживачког центра за одбрану и безбедност, настављен је програм информисања грађана о знаковима за узбуњивање.

Обзиром на озбиљност и значај информација које се звучним путем преносе грађанима у случају ванредних и других околности одлучено је да, заједничким напорима, ове две ОЦД припреме и дистрибуирају неопходне информативне материјале које ће заинтересовани моћи да бесплатно преузму и истакну у зградама и другим јавним просторијама и објектима од јавног значаја.

Организатори ове акције, сматрају да ово представља један од видова на који организације цивилног друштва могу да на веома једноставан и битан начин допринесу јавној безбедности у нади да ће јавност препознати овакве и сличне иницијативе као и показати да у цивилном сектору постоје невладине организације које раде на корист друштвене заједнице.

У току првог дана акције исказано је задовољавајуће интересовање представника скупштина станара који су тражили ове материјале. Организатори, који су ову инцијативу финансирали сопственим средствима ОЦД.

akcija_anr_icob 002

Поводом почетка акције представници Истраживачког центра за одбрану и безбедност и Академије националног развоја, господин Милош Тишма и  Филип Чолаковић, су упутили даљи позив другим ОЦД, институцијама и представницима грађанства да се укључе.
Обзиром на извештаје појединих тела која су такође истакла значај функционисања система осматрања и обавештавања, организатори су уверени да ће током ове акције бити дистрибуирано око 1000 информативних плаката.

Организатори поручују да је до бесплатних плаката могуће доћи контактирањем организација путем интернета.

Posted in Uncategorized.