sirena

АНР и ИЦОБ заједничким радом доприносе и у области цивилне заштите

На јучерашњем састанку,током припреме програма образовне сврхе из области цивилне заштите, Академије националног развоја и
Истраживачког центра за одбрану и безбедност, примећен је проблем недовољне упућености грађана у знакове за узбуњивање. Обзиром на озбиљност и значај информација које се звучним путем преносе грађанима у случају ванредних и других околности одлучено је да, заједничким напорима, ове две ОЦД припреме и дистрибуирају неопходне информативне материјале које ће заинтересовани моћи да бесплатно преузму и истакну у зградама и другим јавним просторијама и објектима од јавног значаја.
Организатори ове акције, сматрају да ово представља један од видова на који организације цивилног друштва могу да на веома једноставан и битан начин допринесу јавној безбедности у нади да ће јавност препознати овакве и сличне иницијативе као и показати да у цивилном сектору постоје невладине организације које брину а најважније и раде на корист друштвене заједнице а не у циљу јачања неких партикуларних интереса појединаца или група.
У току првог дана акције исказано је задовољавајуће интересовање представника скупштина станара који су тражили ове материјале.
Организатори, који су ову инцијативу финансирали сопственим средствима ОЦД.
На јучерашњем састанку Истраживачког центра за одбрану и безбедност и Академије националног развоја, господина Тишме и Чолаковића, одлучено је да се акција настави упућен је позив другим ОЦД, институцијама и представницима грађанства да се укључе. Обзиром на извештаје појединих тела која су такође истакла значај функционисања система осматрања и обавештавања, организатори су уверени да ће током ове акције бити дистрибуирано око 1000 информативних плаката.

Posted in Uncategorized.