учешће

Списак скупова на којима је присуствовала делегација Академије националног развоја:

25.09.2014. учествовали и представили истраживачки рад на Националној конференцији астронома Србије
25.09.2014. учествовали у раду Радне групе о преговарачком поглављу 20 у Народној скупштини.
18.09.2014. учествовали у рду Радне групе за преговарачка поглавља 30 и 31 са ЕУ у Народној скупштини.
08.07.2014. учествовали на јавној расправи  о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о високом образовању
14/15.04.2014. били у стручној посети институцијама Републике Српске.
22/23.02.2014. учествовали у изради националне стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва2013. година
24.12.2013. присуствовали на стручном скупу “Изазови у примени Закона о јавним набавкама у односу на Удружења и друге организације цивилног друштва”
23.12.2013.учествовали на скупу “Програми прекограничне и транснационалне сарадње и организације цивилног друштва и – преглед досадашњих резултата и припреме за нову финансијску перспективу”
10.12.2013. присуствовали на конференцији „Успостављање националног механизма за праћење спровођења препорука тела Уједињених нација за људска права“
14.10.2013. присуствовали консултативној седници Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
2/3.10.2013. присуствовали конферецнији SCIPROM- првој регионалној конференцији о промоцији науке
2.10.2013. присуствовали округлом столу о смерницама за учешће заинтересоване јавности у поступцима доношења прописа и аката