24dec 025

Покретање савеза ОЦД “Асоцијација за развој Србије”

Данашњег дана, 06.03.2015. године, у просторијама Регионалне привредне коморе Панчево, одржан је још један у низу састанака организација цивилног друштва са територије целе Републике поводом оснивања савеза “Асоцијација за развој Србије”.

Тема састанка је било креирање јасне стратегије за развој Асоцијације  и њене имплементације након регистрације, као и изношење првих конкретних активности које ће Асоцијација реализовати у складу са дефинисаним стратешким циљевима.

Присутне организације, препознајући обострани интерес за успостављањем тешњих видова сарадње у циљу јачања организационих капацитета организација цивилног друштва као и потребу за размену искустава из праксе, заједничког наступања и организовања догађаја и других врста обостране помоћи и подршке, сагласне су у залагању да конституишу заједнички савез.
Стране, потписнице меморандума о сарадњи, ће уложити расположиве капацитете, у складу са својим могућностима и потребом, у циљу оснивања савеза “Асоцијација за развој Србије”.

Према речима, Филипа Чолаковића, председника Управног одбора 1Академије националног развоја, оваква иницијатива представља први корак ка повезивању цивилног сектора и привреде наше земље, али и могућност за даљи континуиран развој друштвене заједнице. Посебан акценат биће ка успостављања тешње сарадње са институцијама у земљи и иностранству, те представљању конкретних мера које је потребно увести ради опоравка привреде, образовања и цивилног друштва укључивањем експерата, лица из праксе и младих у креирање тих стратегија и смерница.

 Присутни представници ОЦД-у су једногласно одлучили да наставе праксу редовних састанака и да непрестано улажу заједничке напоре у циљу оснивања савеза и његовог ширења, који представља механизам за даље здружено деловање.

3Током скупа су се обратили Драган Фишћаг и Милена Анкић у име АгроЛогистика, Кристијан Богдановић у име савеза  мажореткиња Србије, Милош Тишма у име Истраживачког центра за одбрану и безбедност и Филип Чолаковић у име Академије националног развоја. У наредном периоду биће упућен јавни позив свим заинтересованим удружењима које делују на територији Републике Србије да се укључе у рад савеза.
 

 

 

Posted in Uncategorized.