о нама

Академија националног развоја (енглески: Center for Studies of National Development) је непрофитна и невладина, нестраначка организација основана јануара 2013. године у Београду.
Академија представља тежњу неколицине студената из Србије да стичу и шире знања која су од користи за развој друштвене заједнице у којој живе а која није могуће стећи кроз остале видове формалног образовања на факултетима. Организација редовно врши образовне и друге активности у циљу подстицања функционалног образовања, научне и културне просвећености грађана.
Од оснивања Академија је организовала већи број образовних предавања, трибина и конференција.

Допринос у постизању своје мисије врши кроз:
1)организовање свих типова образовних активности;
2)подршку другим Удружењима, институцијама или појединицима који делују у циљу постизања сличних циљева;
3)промовисање и спровођење активности везаних за неформално образовање;
4)организовање студијских путовања, научних скупова, спортских манифестација и студентских скупова;
5) образовање грађана;
6) повезивање и организовање домаћих студената и експерата који живе и раде у иностранству

такође она и:

1) прикупља научну и стручну литературу из свих области науке;
2) спроводи и организује тематске образовне програме, студијска путовања, скупове, конференције,  трибине, дебате, семинаре, радионице, спортске активности, усавршавања, хуманитарне и забавне догађаје као и  сличне манифестације едукативног и социјалног карактера;
3) сарађује са универзитетима, школама, научним институтима и другим организацијама из земље или иностранства које могу пружити помоћ Академији у реализацији њених пројеката или зарад других видова обостране сарадње;
4) издаје брошуре и друге публикације из свих области свога деловања, пропаганде и информисања шире и уже јавности са својим активностима, вредностима и начелима, а у складу су са Статутом;
5) обавља послове у области маркетинга и друге послове у вези сапромоцијом науке, образовања, здравог живота, јачања националног духа, јединства, екологије, личног уздизања, афирмације правих вредности, људских права, научно-технолошких резултата и достигнућа из земље и света;
6) ствара услове за продирање научне мисли и уметничког стваралаштва и ван границе земље…

Посебну важност види у  приближавању научно-истраживачког рада студентима и генерално младима као и повезивање домаћих студената у дијаспори са матицом у циљу смањања утицаја “одлива мозгова” у Србији. Академија у својој организациној структри има више наменских целина. Посебан акценат у последње време ставља на међународну сарадњу, мобилност младих и сарадњу са институцијама формалног образовања.

Од оснивања председник Управног одбора је г. Филп Чолаковић, један од три оснивача те организације.