naucni rad

Истраживачки рад Академије представљен на Националној конференцији Астронома Србије

Вођени циљевима јачања научне сарадње између Србије и Републике Српске, промоцијом научно-истраживачког рада код младих као и жељом да више сазнају о начину како функционишу, изворима и методама које се користе приликом финансирања научних пројеката председници Академије и КСФП “Бања Лука” су данас презентовали рад на Националној конференцији астронома Србије под називом “Opportunities and Different Approaches to Funding of Astronomical Research and Outreach Activities”.

У наставку можете прочитати абстракт рада.

“Opportunities and Different Approaches to Funding of Astronomical Research and Outreach Activities”
Abstract:

This paper presents an overview of the funding of scientific research activities and popularization of astronomy in the region. The aim of this paper is to draw attention to the current situation, obstacles and opportunities for providing additional financial resources for scientific research institutions and amateur associations.

This survey is based on reports of professional research institutions, amateur organizations and potential sponsors of research and outreach activities.

Posted in Uncategorized.