Унапређена сарадња са Покретом за европску културну сарадњу

Дана, 17.08.2015. године у Скупштини града Београда,
потписан је Меморандум о сарадњи између АНРа и ПЕКСа, након ручка представници обе организације су присуствовали радном ручку.
Меморандум предвиђа узајамну подршку те размену искустава и кадрова током реализације програмских и других активности обе организације.
Према изјавама потписника меморандума, обе стране утврђују свој положај значајног партнера организацијама цивилног друштва у Србији при подршци младих ОЦД у реализиацији својих активности и стога ће настојати да помогну развијање цивилног сектора у Србији.