WSW2014_Poster_Final

Светска недеља Свемира 2014

Академија ће се својим активностима прикључити World Space Week програму који је покренут 1999. године одлуком Генералне Скупштине Организације уједињених нација. Данас се он спроводи у преко 50 држава и биће обележен и у Србији. Aктивности које ће АНР представити наредних дана тичу се промоције астрономије и сродних наука као и јачању капацитета организација које делују у тој области.

 

Posted in Uncategorized.