narodna skupstine

Сарадња са Одбором за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије

На јавни позив Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије биће успостављена пуна сарадња са Академијом националног развоја.

Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине Републике Србије надлежан је за питања из области људских права и слобода и права детета, положаја цркава и верских заједница, остваривања права националних мањина и међу националних односа у Републици Србији, као и равноправности (родне једнакости) полова.

Академија уважава значај поштовања људских и мањинских права као и равноправности полова те са разлогом тежи експертизи и у овој области са циљем праћења поштовања људских и других права припадника српске националности у региону као и положаја националних и других мањина на територији Републике Србије.

Posted in Uncategorized.