smun2

Међународна конференција С МУН, Бања Лука 2014

Академија националног развоја у сарадњи са Клубом студената Факултета политичких наука Бања Лука покренула је пројекат обуке за младе дипломате “С МУН” кој ће се одржати у периоду од 16. до 19. октобра ове године у Бањој Луци.
“Искуство стечено током више програма обуке младих лидера за обаст дипломатије и рада телеа Уједињених нација као и продуктивна сарадња ове две организације биће основа за даљи рад на пољу образовања младих у Србији и Републици Српској” рекао је председник Управног одбора господин Филип Чолаковић поводом покретања овог пројекта.

Ову обуку ће похађати више од 70 учесника из земаља окружења а најављениси у учесници из Африке и Азије.

Student’s Model United Nations
16.10.2014.-19.10.2014.
Banja Luka

Posted in Uncategorized.